Politika privatnosti

Politika privatnosti reguliše način prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice www.lamosdoo.com (u daljem tekstu “Sajt”), način na koji Lamos doo Gračac (u daljem tekstu „Kompanija“) te podatke koristi, deli i čuva, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.
Ova Politika privatnosti primenjuje se na:
  • Sva lica koja pristupaju Sajtu
  • Lica koja popune Narudžbenicu. Napominjemo da narudžbenicu mogu popuniti samo punoljetna lica
  • Lica koja nam pošalju upit putem Sajta.
Zadržavamo pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Sajtu. Nastavak Vašeg korišćenja Sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Preporučujemo korisnicima da povremeno ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
Prikupljanje, deljenje i čuvanje informacija
Prilikom pristupanja Sajtu prikupljaju se informacije koje se odnose na način pristupanja i korišćenje Sajta, poput podataka o IP adresi, vrsti i tipu pretraživača, datumu i vremenu pristupanja i ostalim analitičkim podacima. Ovako prikupljeni podaci mogu biti čuvani na lokacijama koja nisu pod direktnom kontrolom Kompanije kao što su serveri ili baze podataka kod pružalaca hosting usluga i slično.

Prilikom popunjavanja narudžbenice neophodno je da unesete Vaše lične informacije poput imena, prezimena, adrese stanovanja, telefona i mejl adrese, kako bi Kompanija obradila Vaš zahtev. Vaše lične informacije Kompanija koristi kako bi Vas kontaktirali, ponudili proizvode ili usluge i poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate. Kompanija zadržava pravo da Vaše lične informacije prikaže kurirskoj službi koja vrši isporuku proizvoda na zadatu adresu. Kompanija se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe osim navedene, te stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu. U određenim situacijama Kompanija može podeliti Vaše informacije sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Prilikom popunjavanja naše kontakt forme prikupljaju se lični podaci poput imena, prezimena i mejl adrese, u cilju obrade Vašeg upita i odgovora na isti.

Ukoliko želite da povučete saglasnost za obradu podataka ili ne želite da Vas Kompanija kontaktira molimo Vas da taj zahtev uputite na mejl adresu lamosdoo@gmail.com.
Bezbednost podataka
Bezbednost Vaših podataka je od izuzetnog značaja za Kompaniju, stoga se određene informacije kriptuju koristeći SSL tehnologiju, čime nastojima da sprečimo neovlašćeno korišćenje Vaših informacija. Uprkos tome, zbog kompleksnosti funkcionisanja interneta Kompanija ne može garantovati potpunu bezbednost podataka u smislu da isti ne budu otkriveni na način koji nije opisan u ovoj Politici privatnosti. U takvim slučajevima Kompanije ne snosi odgovornost za eventualnu štetu.

Korišćenjem internet stranice www.lamosdoo.com smatra se da ste ovu Politiku privatnosti u celosti pročitali, razumeli i prihvatili.
Kako nas možete kontaktirati
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, načinom funkcionisanja vebsajta ili u pogledu sopstvenog korišćenja Vebsajta, možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme na Sajtu, na mejl lamosdoo@gmail.com ili putem pošte na dole navedenu adresu:

Svetosavska 228
Gračac 36215 Srbija

Poslednji put ažurirano 1.8.2023. godine.